Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Europa i ja”

Uczniowie uczęszczający do świetlicy wzięli udział II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Europa i ja”, który miał na celu poszerzanie ich wiedzy o krajach i kulturach europejskich oraz promowanie wartości europejskich. 

Uczestnicy mieli możliwość poznania Szwecji poprzez warsztaty, prezentacje multimedialne, gry i zabawy tematyczne. Podczas warsztatów uczniowie zdobywali informacje na temat geografii, historii, kulinariów, tradycji oraz języka szwedzkiego. Organizowane były również quizy, w których uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć nagrody. 

Projekt “Europa i ja” wpłynął na poszerzenie horyzontów uczniów, rozwijanie ich świadomości kulturowej oraz promowanie tolerancji i zrozumienia dla innych narodowości. Uczestnicy wykazywali zainteresowanie i aktywnie uczestniczyli w działaniach, zadając pytania i dzieląc się swoimi refleksjami na temat różnorodności kulturowej w Europie. Projekt “Europa i ja” miał pozytywny wpływ na uczestników, poszerzając ich wiedzę, kształtując świadomość kulturową i rozwijając umiejętności międzykulturowe. Uczniowie wykazywali zainteresowanie tematyką projektu i aktywnie uczestniczyli w różnorodnych działaniach, co świadczy o ich zaangażowaniu.