Regulaminy

Regulamin Biblioteki SP5

 1. Ze zbiorów Biblioteki Szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym. Rodzice na podstawie kart czytelniczych swoich dzieci.
 2. Ze zgromadzonych w Bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny).
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu. Wykorzystane materiały powinny być jak najszybciej zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Dzieci z oddziałów przedszkolnych, oraz uczniowie klas 1 mogą korzystać z biblioteki pod opieką pełnoletnich opiekunów. Od II semestru uczniowie klas 1 mogą książki wypożyczać samodzielnie. Prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do podpisania oświadczenia na karcie czytelnika (zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Biblioteki /…/ podpis).
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej/ zniszczonej.
 8. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych uczeń ma obowiązek zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Uczeń może wypożyczyć książki na okres wakacji.
 9. Jeśli uczeń nie wywiąże się z podjętych zobowiązań, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu uczniowskiego może uzyskać od 5 do 30 pkt ujemnych ze sprawowania.
 10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z Biblioteką Szkolną i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie (tzw. karta obiegowa) potwierdzające zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.