WDŻ-program

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie pt.” Wędrując ku dorosłości” pod red. Teresy Król, wyd. Rubikon:

klasa IV

 1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
 2. Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza rodziny
 3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna rodziny.
 4. Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno – uczuciowa i kontrolna rodziny.
 5. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno – towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.
 6. Człowiek –  istota płciowa.
 7. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
 8. U progu dojrzewania (dla grupy chłopców)
 9. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
 10. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
 11. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt).
 12. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców).
 13. Intymność (dla grupy dziewcząt).
 14. Intymność (dla grupy chłopców).
 15. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt).
 16. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców).
 17. Koleżeństwo.
 18. Dobre wychowanie.
 19. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

Klasa V

 1. Gdzie dom, tam serce twoje.
 2. Rodzina – moje okno na świat.
 3. Emocje i uczucia.
 4. Porozmawiajmy.
 5. Święta coraz bliżej.
 6. Zaplanuj odpoczynek. 
 7. Mądry wybór w świecie gier.
 8. Uprzejmość i uczynność.
 9. Poszukiwany: przyjaciel.
 10. Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt).
 11. Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców).
 12. Dojrzewam (lekcja dla grupy dziewcząt).
 13. Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców).
 14. Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt).
 15. Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców).
 16. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy dziewcząt).
 17. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy chłopców).
 18. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt).
 19. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców).

Klas VI

 1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
 2. Witaj w domu –funkcje prokreacyjna.
 3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna. 
 4. Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno – uczuciowa i kontrolna.
 5. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno – -towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.
 6. Człowiek istota płciowa.
 7. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
 8. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
 9. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
 10. U progu dojrzewania (dla grupy chłopców).
 11. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt).
 12. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców).
 13. Intymność (dla grupy dziewcząt).
 14. Intymność (dla grupy chłopców).
 15. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt).
 16. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców).
 17. Koleżeństwo.
 18. Dobre wychowanie. 
 19. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

Klasa VII

 1. Rozwój człowieka.
 2. Dojrzałość, to znaczy… 
 3. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt).
 4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców).
 5. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt). 
 6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy chłopców).
 7. Pierwsze uczucia.
 8. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
 9. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
 10. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt).
 11. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców).
 12. Czas oczekiwania.
 13. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt).
 14. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy chłopców).
 15. Komunikacja w rodzinie.
 16. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
 17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.
 18. Uzależnienia behawioralne.
 19. Ludzie drogowskazy. 

Klasa VIII:

 1. Budowanie relacji międzyosobowych.
 2. Na początek: zakochanie
 3. O etapach i rodzajach miłości.
 4. Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt).
 5. Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy chłopców). 
 6. Seksualność człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt).
 7. Seksualność człowieka (lekcja dla grupy chłopców).
 8. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt).
 9. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy chłopców).
 10. Choroby przenoszone drogą płciową. 
 11. AIDS.
 12. Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy dziewcząt).
 13. Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy chłopców).
 14. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt).
 15. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy chłopców).
 16. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka. 
 17. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?
 18. Dojrzałość do małżeństwa.
 19. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.