Rada Rodziców

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 • Przewodnicząca: Alicja Kwiatkowska
 • Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Ryś
 • Drugi z-ca przewodniczącej: Izabela Wiąz
 • Skarbnik: Żaneta Naskręt (zaneta.naskret@poczta.onet.pl)

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

 • Przewodniczący: Tomasz Wożniak
 • Z-ca przewodniczącego: Marcin Noga
 • Członek: Anna Apolinarska

numer konta:
PKO 74 1020 4027 0000 1802 1294 8594
w tytule np.

 • Klasa IV A ksero pierwszy semestr, 
 • Klasa IV B TPD,
 • Klasa IV C składka na Radę Rodziców

Harmonogram zebrań Rady Rodziców Piątki  w roku szkolnym 2019/2020
* zebrania rozpoczynają się o godz. 18:00

 • 04.11.2019 r.
 • 02.12.2019 r.
 • 22.01.2020 r.
 • 16.03.2020 r.
 • 04.05.2020 r.
 • 18.05.2020 r.

Imprezy szkolne organizowane przez Radę Rodziców

 • Andrzejki
 • Kiermasz Świąteczny
 • Masterchef
 • Dzień dla Kobiet
 • Festyn szkolny o okazji Dnia Dziecka