Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

  • Przewodnicząca: Alicja Kwiatkowska
  • Z-ca przewodniczącej: Krzysztof Ryś
  • Skarbnik: Żaneta Naskręt (zaneta.naskret@poczta.onet.pl)

numer konta:
PKO 74 1020 4027 0000 1802 1294 8594
w tytule np.

  • Klasa IV A ksero pierwszy semestr, 
  • Klasa IV B TPD,
  • Klasa IV C składka na Radę Rodziców