Dokumenty

OPIS DOKUMENTU POBIERZ
Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu im. Romualda Traugutta
Przedmiotowe zasady oceniania
Regulamin korzystania z kont w usłudze Google Workspace for Education
Regulamin zachowania się ucznia w szkole
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkole
Procedury korzystania z telefonów komórkowych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
Regulamin organizacji dyskotek w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu
Regulamin użytkowania szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta  w Poznaniu
Regulamin szkolnego koła wolontariatu