Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła została uczestnikiem projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Jest to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem wyżej wspomnianego projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z 600. szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.              

 

W projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” wyodrębniono sześć szczegółowych podprojektów. Trzy z nich  adresowane są do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI). Pozostałe podprojekty skierowane są do szkół ponadpodstawowych. Nasza społeczność szkolna aktywnie włączyła się w działania podejmowane w obrębie podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW). Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych mają możliwość doskonalenia umiejętności wyszukiwania, selekcji i przetwarzania informacji pochodzących ze źródeł cyfrowych i tradycyjnych oraz przedstawiania uzyskanych materiałów w formie grafiki, filmu, wpisu do encyklopedii. Nauczyciele natomiast uczestniczą w szkoleniach z zakresu doskonalenia zawodowego, w szczególności dotyczących wykorzystywania narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia. Dodatkowo jako placówka uzupełniliśmy infrastrukturę teleinformatyczną o nowe sieci Wifi oraz otrzymaliśmy urządzenia cyfrowe, które mogą być użytkowane przez uczniów podczas zajęć edukacyjnych.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: Strona Glowna – CSW2020.

Powered by emaze
 

>POPULARYZACJA PROJEKTU W ŚRODOWISKU SZKOLNYM< 

>GRUPA PROJEKTOWA<

ZZA KULIS…<

>WYWIAD – WANDA BŁEŃSKA WE WSPOMNIENIACH<

>ZWIEŃCZENIE PROJEKTU<