Informacje

PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM

MARZEC 2021

 23 DNI * 12,00 zł = 276,00 zł

Brak wpłaty do 5.03 wiąże się ze wstrzymaniem wydawania posiłków !!!