Informacje

PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z ŻYWIENIEM

MARZEC 2021

Śniadanie: 20 dni * 5,00 zł = 100,00 zł ( bułka z obkładem, herbata )

Obiad : 20 dni * 12,00 zł = 240,00 zł ( zupa, drugie danie, napój )
20 dni * 9,00 zł = 180,00 zł ( drugie danie, napój )
20 dni * 4,00 zł = 80,00 zł ( zupa )

Herbatka: 20 dni * 1 zł = 20,00 zł ( herbata )

Brak wpłaty wiąże się ze wstrzymaniem wydawania posiłków !!!