Patron i historia szkoły

Nasz patron

Romuald Traugutt

(1826-1864)

generał, dyktator powstania styczniowego. W armii rosyjskiej od 1845 roku, był uczestnikiem kampanii węgierskiej 1849 r., walk na Kaukazie i wojny krymskiej, zasłużył się w obronie Sewastopola. Ukończył Szkołę Sztabu Generalnego w Petersburgu. W 1862 r. zdymisjonowany na własną prośbę (w stopniu podpułkownika), w następnym roku zorganizował na Polesiu własny oddział, stoczył pomyślnie szereg potyczek. W lipcu 1863 r. przybył do Warszawy i nawiązał kontakt z Wydziałem Wojny Rządu Narodowego. 14 sierpnia 1863 r. mianowany generałem, z ramienia rządu został wysłany do Paryża z misją mającą na celu zorientowanie się w możliwościach uzyskania pomocy z zewnątrz. Po upadku rządu wrześniowego “czerwonych” od 17 października dyktator, był zwolennikiem bezkompromisowej walki z zaborcą. Dążył do wykorzystania w powstaniu wszystkich możliwości, odbudował centralne władze powstańcze, reorganizował siły zbrojne powstania, tworząc jednolite korpusy, próbował zorganizować pospolite ruszenie chłopów, rozwinął kontakty z rewolucyjno-demokratycznym ruchem europejskim – głównie z Włochami i Węgrami. W grudniu 1863 r. wydał dekret o bezwzględnym wykonaniu dekretów uwłaszczeniowych i powołał specjalne organy administracyjno-sądownicze mające czuwać nad sprawą uwłaszczenia. Aresztowany w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r. i 5 sierpnia stracony na stokach cytadeli warszawskiej. Z czasem stał się symbolem poświęcenia dla ojczyzny i męczeństwa dla sprawy narodowej, przez pewien czas rozważano nawet możliwość beatyfikowania jego osoby.