RODO

Inspektor danych osobowych:
Robert Petrović
email: iod7_mjo@um.poznan.pl

Zastępca Inspektora danych osobowych:
Magdalena Gałczyńska
email: iod2_mjo@um.poznan.pl

klauzula informacyjna ogólna – szkoła

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach informacyjnych i promocyjnych

klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska niepedagogiczne

klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska pedagogiczne

klauzula informacyjna dla pracowników niepedagogicznych

klauzula informacyjna dla pracowników pedagogicznych

klauzula informacyjna w związku ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych pracownika – nawiązanie kontaktu

klauzula informacyjna – wizerunek ogólna

klauzula informacyjna – wizerunek pracownik

klauzula informacyjna – wizerunek rodzice oraz dzieci

klauzula informacyjna – wizerunek student kierunków pedagogicznych odbywających praktykę