Regulamin

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚWIETLICY

REGULAMIN WSZYSCY ZNAJĄ I ZASAD PILNIE PRZESTRZEGAJĄ

 1. Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście. Nie wychodzę
  z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku.
 2. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela.
 3. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.
 4. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy i brzydkich słów. Nikogo nie przezywam, nie obrażam oraz nie wyśmiewam.
 5. Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
 6. Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 7. Dbam o porządek w sali: książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje miejsce zabaw.
 8. Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek i gier. Szanuję cudzą własność.
 9. Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach, uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 10. Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
 11. Podczas zajęć w świetlicy nie korzystam z telefonu komórkowego za wyjątkiem pilnej potrzeby kontaktu z rodzicem.