Samorząd Uczniowski

 

przewodniczący:

 

z-ca przewodniczącego:  

 

opiekun:  p. Gracjana Mikołajczak, p. Edyta Siczyńska, p. Joanna Targońska