Samorząd Uczniowski

 

przewodniczący:

Melania Kosmala, klasa 8b

z-ca przewodniczącego:  

Tymoteusz Slewczuk, klasa 5a

 Damian Kowalczyk, klasa 6a

opiekun: p. Monika Went, p. Gracjana Mikołajczak