Samorząd Uczniowski

 

przewodniczący:

z-ca przewodniczącego:

opiekun: p. Joanna Targońska, p. Claudia Wojtkowiak p. Joanna Gomółka