Doradztwo zawodowe

1. Cdzdm
2. Mapa Karier
3. Doradztwo Zawodowe ORE
4. MInisterstwo Edukacji Narodowej
5. Centralna Komisja Egzaminacyjna
6. Związek Rzemiosła Polskiego
7. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

8.Punkt Poradnictwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy

Informujemy, że przy CDZdM działa Punkt Poradnictwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy. Celem działania Punktu jest wspieranie w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej dzieci i młodzież, która przybyła do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

9. Praktyczna nauka zawodu

Opracowanie zostało przygotowane z myślą o uczniach, którzy zastanawiają się nad nauką zawodu. To pogłębianie zdobytej wiedzy oraz praktyczne przyswajanie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum w formie praktyk zawodowych. 
Zajęcia praktyczne u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie:
  • umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą,
  • umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w realnych sytuacjach.