Regulamin

GŁOWOŁAMACZE

CELE KONKURSU:
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 pobudzanie uczniów do twórczego myślenia,
 posługiwanie się posiadaną wiedzą matematyczną,
 popularyzacja matematyki wśród uczniów,
 kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy
REGULAMIN:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV – VIII, w dwóch kategoriach wiekowych.
2. Konkurs trwa od 11 marca do 15 marca (w tym czasie będzie możliwość rozwiązania 4 łamigłówek).
3. Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek, zagadek i różnorodnych zadań matematycznych, umieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce matematycznej przy sali 209.
4. Rozwiązane zadanie należy wrzucić do kartonu stojącego przy dyżurce.
5. Aby wziąć udział w konkursie, nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań.
6. Obowiązkowe jest opisanie sposobu rozwiązania zadania.
7. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczestnik otrzymuje punkty.
8. Wygrywa osoba, która uzyska najwięcej punktów. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów, o wygranej decyduje losowanie.
9. Terminy umieszczenia zestawów: 11 marca, 12 marca , 13 marca, 14 marca