Ogólnopolski Projekt Empatyczna Klasa

Klasa 7 B bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Empatyczna Klasa . 
 

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.