Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2023/2024, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż czterech szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.  Kandydat może wybrać maksymalnie 4 szkoły z Poznania i 4 szkoły z Powiatu Poznańskiego oraz dowolną liczbę klas w tych szkołach.

Przydatne informacje: