Plan pracy

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2023/2024

WPROWADZENIE 
Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych.
W procesie uczestnictwa w zajęciach dziecko ma możliwość wykorzystania czasu wolnego, utrwalenia poprawnych nawyków w komunikowaniu się z ludźmi, form zachowania aprobowanych przez społeczeństwo.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania.
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

Program przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej. Podstawowym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen. 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU 

1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci. 
2. Przygotowanie dziecka do samodzielności. 
3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania. 
4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych. 
5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych. 
6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. 
7. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej. 
2. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie. 
3. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej. 
4. Organizowanie zespołowej nauki. 
5. Utrwalanie wiadomości szkolnych. 
6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci. 
8. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego. 
9. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu. 
10. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku. 
11. Dbałość o dobre imię i honor szkoły. 
12. Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych. 
13. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy. 
14. Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.

WRZESIEŃ
Powitanie w świetlicy dzieci z klas pierwsz.ych. Rozmowy z dziećmi na temat minionych wakacji. Zapoznanie z regulaminem świetlicy, omówienie najistotniejszych jego punktów. Wspólne tworzenie nowego regulaminu świetlicy
Stworzenie mini galerii.
Zmiany zachodzące w przyrodzie. Nadchodzi jesień: barwy jesieni, dary jesieni: owoce, warzywa. Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew po kształcie liści, owoców. Głośne czytanie wierszy i opowiadań o tematyce jesiennej.
Prace plastyczno-techniczne z wykorzystaniem darów natury.
Zapoznanie dzieci z ogólnymi przepisami ruchu drogowego. Pogadanka „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Zapoznanie ze znakami drogowymi w pobliżu szkoły. 
Uczeń zna regulamin świetlicy, symptomy jesieni, przepisy ruchu drogowego, podstawowe znaki
„Złota Polska Jesień”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Zajęcia z robótek ręcznych: szycie i szydełkowanie.
Konkurs „Pocztówka z Wakacji” 

PAŹDZIERNIK
Kultura życia codziennego. Kształtowanie wzorowych nawyków. Zapoznanie z zasadami savoir-vivre. Pogadanka na temat magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję kulturalnego zachowania podczas posiłku oraz wzajemnej życzliwości. 
Pogadanka na temat pracy nauczyciela. Składanie życzeń. Uczeń szanuje pracę nauczyciela.
Zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania się. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
„Piramida żywienia”
„W zdrowym ciele zdrowy duch” zwrócenie uwagi na nasze zdrowie, (dbałość o kondycję fizyczną), na nasz tryb życia i sposób odżywiania się. Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.
Gry i zabawy na boisku szkolnym.
Konkurs międzyświetlicowy „Jesień w parku” prace przestrzenne.
Konkurs świetlicowy „Najśmieszniejsza Dynia”.
„Złota Polska Jesień”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”
“Zwierzaki cudaki” wykonanie kukiełek z warzyw i owoców -warsztaty

LISTOPAD
Malowanie pastelami martwej natury. 
Zapoznanie uczniów z legendami o początkach Państwa Polskiego. Symbole narodowe. Odwiedzamy bibliotekę w poszukiwaniu wiedzy o naszym kraju.
W świecie zwierząt. Poznajemy zwierzęta przyjazne człowiekowi i te, które mogą być jego zagrożeniem. Pogłębiamy wiedzę o gatunki niezwykle rzadkie i zagrożone wyginięciem.
Andrzejkowe zwyczaje. Bawimy się przy muzyce. Integracja dzieci.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Konkurs „Ulubiony bohater baśni” – prace z materiałów z recyklingu.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”
“Ptasia stołówka” – czyli mądre dokarmianie ptaków w zimie – warsztaty

GRUDZIEŃ
Zima tuż, tuż. Doskonalenie manualnych i plastycznych zdolności. Portret św. Mikołaja. Malowanie pejzaży zimowych. Rozmowa na temat zimowego ubioru i dbania o zdrowie. „Zimowe sporty”. Wykonanie plakatu praca w grupach. Czytanie wierszy o tematyce świątecznej oraz zimowej. 
Tradycje związane z Bożym Narodzeniem – wypowiedzi dzieci. 
Ubieranie choinki, dekoracja świetlicy. Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek. 
Przygotowanie upominków dla podopiecznych PCK.
Zabawy na świeżym powietrzu. Hartowanie ciała.
Gry stolikowe, puzzle, piłkarzyki.
Konkurs kolęd i pastorałek dla klas I-III
Kiermasz świąteczny.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”

STYCZEŃ
Witamy Nowy Rok.
 Karnawał.
Dzień Babci i Dziadka. `
Wypowiedzi dzieci o swoich najbliższych. Redagowanie i pisanie życzeń. Rozmawiamy o naszych uczuciach do babci i dziadka. Rysujemy portret najbliższych. 
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed feriami.
Projekt „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Zabawy na boisku.
Turniej warcabowy klasI-III
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”
“Komiksolandia” – tworzenie komiksów
Maski karnawałowe, czapeczki ozdobne, kotyliony. Konkurs dla klas I-III

LUTY
Walentynki. Wyrażamy uczucia – zajęcia integracyjne. Redagowanie życzeń walentynkowych. Okazjonalne wróżby.
Wykonanie ozdobnych kartek i drobnych upominków.
Bijemy świetlicowe rekordy – ustalanie rekordów np. na największą budowlę z klocków drewnianych, kart itp.
Uczymy się opanowywać złość i agresję.
Malowanie pastelami mimiki twarzy oznaczające nasz stan uczuć i omawianie ich. Ćwiczenie
przezwyciężania konfliktów. 
Gry i zabawy stolikowe.
Zabawy na boisku.
Konkurs „Zimowy pejzaż” klasy I-III
Konkurs fotograficzny „Moje aktywne ferie zimowe”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”

MARZEC
Dzień kobiet.
Zabawy integracyjne – mówimy o uczuciach do mam, babć, koleżanek, uczymy się słuchać innych. 
„Kwiaty dla pań” prace plastyczne. 
Obrzędy i zwyczaje związane z powitaniem wiosny – pogadanka. Wykonanie gaiku. Pożegnanie Marzanny. Szukanie oznak wiosny. Wykonanie kwiatów wiosennych.
Rozwijanie sprawności manualnych. 
Kiermasz świąteczny.
Eko ozdoby świąteczne
Rebusy, labirynty i łamigłówki.
Wiosenne zabawy na boisku szkolnym.
Konkurs „Mam talent”
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”

KWIECIEŃ
Świąteczne zwyczaje i tradycje naszych domów. Ozdoby i dekoracje świąteczne. Na wielkanocnym stole. Quizy i zagadki wiosenno-wielkanocne. Wyjaśnienie znaczenia symboli wielkanocnych. Zwyczaje ludowe w naszym regionie. Świąteczne prace plastyczne.
Przygotowanie życzeń świątecznych dla podopiecznych PCK.
W zgodzie z naturą.
Zagrożenia środowiska i sposoby ich pokonywania. Recykling i sposoby segregowania odpadów. Wyrabianie nawyków dbania o naturalne środowisko poznanie sposobów dbania o środowisko, poznanie pojęć – ekologia, segregacja, recykling. 
Budzenie zainteresowań książką i prasą. Rozwijanie wyobraźni.
Majowe święta.  
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”
“Las w słoiku” – warsztaty
Konkurs międzyświetlicowy “Świat za 100 lat”

MAJ
Moja Rodzina i Ja.
Uroczystości i święta rodzinne. Kształtowanie poczucia własnej wartości. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Budzenie szacunku do rodziców i członków rodziny. Podkreślenie roli matki w rodzinie. 
Czytanie opowiadań i wierszy związanych z Dniem Matki – doskonalenie czytania ze zrozumieniem. Rozmowa: „Jaka jest nasza mama?”- charakterystyka mamy. Układanie wierszy o mamie. Laurka dla mojej mamy – praca samodzielna. Kwiaty dla mamy: technika orgiami. Korona dla super mamy z papieru – sztuka orgiami. Gry i zabawy na boisku sportowym. Zabawy z elementem biegu – „Dogoń piłkę”.
Projekt „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Zabawy ruchowe.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie  przysłów”.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa ze sztuką”
Konkurs “Portret mojej mamy” dla klas I-III

CZERWIEC
Dzień Dziecka. Jak obchodzi się Dzień Dziecka w różnych krajach – swobodne wypowiedzi dzieci. 
Turniej piłki nożnej klas I-III
Wypoczynek na wesoło i bezpiecznie, zachowanie w sytuacjach zagrożenia, przypominamy sobie podstawowe znaki drogowe i zasady poruszania się na drodze. 
Ważne telefony alarmowe. 
Wykonanie plakatu  „Bezpieczne wakacje”.
Zabawy związane z bezpieczeństwem na drodze ”Sygnalizacja świetlna”, „ Telefon” – zabawa z podziałem na grupy