Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Romualda Traugutta
w Poznaniu

Adres:
Traugutta 42, 61-514 Poznań
Telefon: 61 833-35-48
E-mail: sp5@po.home.pl