Nabór 2024 – klasa pierwsza

Wszystkie niezbędne informacje oraz instrukcje, dotyczące rekrutacji do szkoły znajdują się na stronie systemu Nabór nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

Informator dla rodziców

 W zakładce Dokumenty znajdują się ważne komunikaty i załączniki.

W zakładce Wypełnij wniosek
w dniach od 8  do 24 kwietnia
będzie można wypełnić i złożyć wniosek.

Jak wypełnić i wysłać wniosek – instrukcja
Jak wypełnić i wysłać zgłoszenie do szkoły obwodowej – instrukcja
Jak podpisać elektronicznie dokumenty – instrukcja

Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej należy następnie wydrukować dokument razem z załącznikami.  Wniosek podpisany przez oboje rodziców należy złożyć w sekretariacie w godz. 8.00-14.00. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy oboje rodzice złożą podpisy elektroniczne w systemie Nabór.

Kryteria rekrutacji
Terminy rekrutacji