Informacje

Drodzy Rodzice

Obiady serwowane Państwa pociechom  przygotowywane są  zawsze ze świeżych i na bieżąco dostarczanych produktów od stałych dostawców,  z którymi współpracuję wiele lat.  Posiłki przyrządzane są zgodnie z:  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  1) z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu  oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci  i młodzieży w tych jednostkach.  Z wielką starannością dbam  o to, aby posiłki były smaczne i mieściły się w normach racjonalnego żywienia. Współpracuję z osobami, które jak ja mają ogromne doświadczenie w gastronomii i bardzo lubią swoją pracę.

Godziny wydawania poszczególnych posiłków:
– śniadanie- od 9:35 oraz na kolejnych przerwach do 11:35
– obiad – od 12:20 do 14:00

Ceny obiadów:  czerwiec

zestaw obiadowy  114,00 zł
drugie danie  102,00 zł
zupa  48,00 zł
śniadanie  42,00 zł

Posiłki wydawane będą do 18 czerwca

Cennik posiłków w abonamencie*
– zestaw obiadowy (z napojem) – 9,50 zł
– drugie danie (z napojem) – 8,50 zł
– zupa – 4,00 zł
– śniadanie – 3,50 zł

*ceny abonamentowe obowiązują przy zakupie minimum 10 posiłków.

Poniżej 10 posiłków do każdej z w/w cen należy doliczyć 0,50 zł.

Opłatę za posiłki proszę wpłacać wyłącznie na konto; pod koniec miesiąca na kolejny m-c;  po uprzednim ustaleniu wysokości należności

PKO BP nr 83 1020 4027 0000 1302 0425 1948 z tytułem przelewu zawierającym:
– imię i nazwisko dziecka
– klasa/grupa
– za jaki miesiąc jest wpłata
– z uwzględnieniem ewentualnych odpisów z poprzedniego miesiąca

Odpisy obiadowe można zgłaszać do godz. 17.00  tylko sms-em pod nr. tel. 512 919 118. W dzień obiadu nie ma odpisu-posiłek można odebrać wyłącznie w pojemnikach jednorazowych. Odpis liczy się od kolejnego dnia i przechodzi na następny miesiąc lub zwracana jest gotówka/przelew.
Za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto.
Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat,  Catering  naliczy odsetki ustawowe. Warunki wypłaty i wyliczania odsetek ustawowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434).
W przypadku braku wpłat na następny miesiąc, wydawanie posiłków zostanie wstrzymane do czasu uregulowania opłat.

Administratorem Państwa (Rodziców) danych osobowych– podpisujących umowę na świadczenie usług cateringowych jest Firma Cateringowa -Katarzyna Raszko  z siedzibą w Luboniu (62-030), przy Al. Jana Pawła II  15A/18  NIP: 7831470723 i REGON: 300347013.  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Podanie danych osobowych jest wymogiem /warunkiem zawarcia umowy  ich niepodanie może skutkować – niepodpisaniem  umowy).

Dziękuję za Państwa sugestie i uwagi.
Wszystkie dodatkowe informacje:
Katarzyna Raszko
tel.512-919-118