Spotkanie z artystą malarzem

Uczniowie biorący udział  w Projekcie Międzykulturowym UNICEF mieli okazję spotkać się z artystą malarzem panem prof. dr hab. Andrzejem Leśnikiem z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Tematem spotkania było wprowadzenie uczniów do abstrakcyjnego malarstwa jako formy wyrazu artystycznego. Artysta malarz opowiedział uczniom o znaczeniu abstrakcji, jako sposobu przedstawiania światła, kolorów i emocji w sposób nierozpoznawalny i nietypowy. Przedstawił także różne techniki i style abstrakcyjnego malarstwa, takie jak plamy, gesty pędzla, linie i kompozycje. Uczniowie mieli możliwość samodzielnej eksploracji poprzez wykonywanie własnych prac plastycznych. Pan Profesor udzielał wskazówek i porad uczniom, wspierając ich w rozwoju technik malarskich i wyrażaniu indywidualnego stylu. Podczas spotkania uczniowie mieli również okazję zadawać pytania dotyczące abstrakcji i twórczości artysty.

Spotkanie z artystą malarzem było udanym sposobem wprowadzenia uczniów w świat abstrakcyjnego malarstwa. Uczniowie wykazywali zainteresowanie i zaangażowanie w temat abstrakcji, zadając pytania i angażując się w praktyczne działania. Spotkanie z artystą przyczyniło się do rozwijania umiejętności plastycznych, spostrzegawczości i zdolności do interpretacji abstrakcyjnych form.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).