Bezpieczne zabawy zimowe

Ferie zimowe tuż, tuż… aby przebiegły szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

11 grudnia Strażniczka Miejska z referatu profilaktyki przypomniała najmłodszym kilka zasad bezpiecznego zimowego wypoczynku. Zwrócona była uwaga na zimowe zagrożenia, takie jak np. wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne, zwracanie uwagi na dogodne miejsce do zjeżdżania na sankach oraz to jak bawić się w bitwę na śnieżki, aby zabawa była przyjemnością, itp.  Funkcjonariuszka tłumaczyła do kogo i w jaki sposób można zwrócić się o pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. Przypomniała również o numerach alarmowych, pod które można się zgłosić w razie konieczności. Okazało się, że przedszkolaki miały wiele do powiedzenia na wspomniane tematy. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki.