Warsztaty “Cyberprzemoc”

W czasie nauki zdalnej zostały przeprowadzone przez Strażniczkę Miejską warsztaty na temat “Cyberprzemocy” dla kl.4-8.

Celem zajęć było zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy, uwrażliwienie uczniów na specyfikę problemu oraz  zapoznanie z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i dla sprawców.

Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacji cyberprzemocy.