Biblioteka

W związku z brakiem dostępu do zbiorów biblioteki szkolnej oraz innych bibliotek pozwalam sobie przypomnieć tak uczniom, jak i nauczycielom, o możliwości korzystania z ogólnodostępnych i legalnych zasobów bibliotek cyfrowych.

Więcej informacji znajdziecie w zakładce Biblioteka → Propozycje dla czytelników

p. Małgorzata Samek