Przedszkolaki i sporty zimowe

Przedszkolaki kontynuują zdobywanie wiedzy na temat różnych dyscyplin sportowych. W kolejnych, zimowych miesiącach, zapoznały się z dyscyplinami odpowiednimi właśnie dla tej pory roku. Bawimy się sportem, poznajemy dyscypliny sportowe i zasady gry, uczymy się, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna.
Grudzień – saneczkarstwo

Styczeń – narciarstwo

Luty – hokej na lodzie