“SZANUJĘ – NIE HEJTUJĘ”

Szanowni Rodzice/Uczniowie, 

informuję, że Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznań zaprasza uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych do udziału w konkursie: 

“SZANUJĘ – NIE HEJTUJĘ”. 

* każda praca ma być wykonana indywidualnie 

* pracę należy wykonać w formie plakatu (w dowolnej technice plastycznej, wyłącznie format A3)

* praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące inf. 

– imię i nazwisko, wiek autora i klasę

– nazwę szkoły zgłaszającej pracę, nr telefonu bądź adres e-mail. 

Prace dostarczamy do p. Anety Sigel 

Poniżej regulamin konkursu. 

Regulamin