Wycieczka do ZOO

Przedszkolaki z grupy Żabki i Sówki odwiedziły Stare Zoo w Poznaniu. Podczas spaceru alejkami ogrodu zoologicznego, przewodnik przybliżał dzieciom informacje o różnorodnych gatunkach zwierząt. Dużą atrakcją okazał się również pawilon zwierząt zmiennocieplnych, gdzie dzieci miały okazję zobaczyć gady, płazy i ryby, umiejące przystosować się do ekstremalnych temperatur i warunków życia. Sówki wzięły dodatkowo udział
w warsztatach, dzięki którym wzbogaciły swoją wiedzę o zwierzętach żyjących na farmie. Uczestnicy wycieczki podziwiali piękno otaczającej przyrody, pogłębiali wiedzę na jej temat oraz kształtowali swoją
świadomość ekologiczną.