“Mam talent”

Pokaz umiejętności tanecznych, gimnastycznych,  wokalnych, aktorskich itp

1. Cele:

  • rozbudzanie aktywności dziecka,
  • popularyzacja działań artystycznych;
  • promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
  • rozwijanie kreatywności uczniów;
  • rozwijanie zainteresowań;
  • umożliwienie prezentacji swoich pasji.

2. Do udziału zapraszamy uczniów klas I – III.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.05.br.

4. Kryteria oceny: kreatywność, talent, oryginalność i jakość wykonania występu.

5. Pokaz odbędzie się 26.05.2023r. o godzinie 12.30 w świetlicy szkolnej.

6. Organizator: wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!