Wiem. Wybieram dobrze.

Strażniczki Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej spotkały się z uczniami klasy 7a w ramach programu “Wiem. Wybieram dobrze”.

Celem programu jest nauczenie młodzieży, w jaki sposób powinna dokonywać właściwych dla siebie wyborów. Poprzez profilaktyczne pogadanki chcemy z jednej strony zwiększyć wiedzę uczniów na temat środków uzależniających, ale z drugiej dać im również niezbędne narzędzia do dokonywania dobrych w swych konsekwencjach wyborów. Jak być asertywnym w grupach rówieśniczych, potrafić porozumiewać się z innymi w sytuacjach konfliktowych, nauczyć się rozwiązywania problemów i mieć poczucie własnej skuteczności, to podstawowe cele programu. 

Funkcjonariuszki omówiły rodzaje substancji psychoaktywnych, które zmieniają stan świadomości człowieka. Działania strażników w realizacji programu wspiera certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, by młodzież wyniosła z zajęć jak najwięcej.