Sensorycznie się rozwijam…

Zmysły odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. To dzięki nim poznajemy świat. One informują nas o otaczającym świecie, pozwalają nam doświadczać przestrzeni wokół, poprzez odczuwanie zapachów, widzenie czy słyszenie. W roku szkolnym 2021/2022 w grupie przedszkolnej Sowy , Pani Ania wprowadziła innowację pedagogiczną „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę biegam, badam i dotykam”.

Innowacja pozwoli na doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze, wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji, rozwój kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,  poprawę koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo- ruchowej, lepszą świadomość swojego ciała,  zmniejszenie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne, poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów.

SENSORYCZNY TOR PRZESZKÓD

POSZUKIWANIE KOŚCI DINOZAURÓW – ZABAWA DLA MAŁEGO PALEONTOLOGA

LEKCJA CISZY I OBCOWANIE Z WODĄ W STANIE CIEKŁYM ORAZ STAŁYM

WSPÓLNE PRZYGOTOWYWANIE MASY SOLNEJ I TWORZENIE WYPIEKÓW

WYSZUKIWANIE UKRYTYCH ELEMENTÓW Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI

ROZPOZNAWANIE OWOCÓW I WARZYW ZA POMOCĄ ZMYSŁU DOTYKU, WĘCHU, SMAKU

TWORZENIE KOLOROWEGO JEŻA

ZABAWY Z MARCHEWKOLINĄ