Konkurs ortograficzny

Jedną z podstawowych umiejętności kształconych w klasach trzecich jest umiejętność poprawnego pisania. Polega ona nie tylko na starannym i kształtnym kreśleniu znaków graficznych pisma, ale również na poprawności ortograficznej i gramatycznej.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Tomasz Otulakowski

II miejsce: Jagoda Pałczyńska

III miejsce: Aleksander Tatarynovich

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!