Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 wynosi 175 pkt.