Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Jako szkoła przystąpiliśmy do projektu “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”. Jest to projekt skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. ”