Nabór 2021

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO i UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  • oddziały przedszkolne

Złożenie deklaracji potwierdzenia
woli kontynuowania edukacji przedszkolnej
9.03.2021 – 15.03.2021

l.p rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 marca
do 30 marca
od 18 czerwca
do 22 czerwca
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
16 kwietnia
godzina 12.00
25 czerwca
godzina 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16 kwietnia
do 21 kwietnia
od 25 czerwca
do 29 czerwca
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 kwietnia
godzina 12.00
30 czerwca
godzina 12.00

>>SZCZEGÓŁY<<

 

  • klasa pierwsza
l.p rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 kwietnia
do 30 kwietnia
od 14 czerwca
do 15 czerwca
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
28 kwietnia
godzina 12:00
21 czerwca
godzina 12:00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 11 maja
do 13 maja
od 22 czerwca
do 23 czerwca
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 maja
godzina 12:00
25 czerwca
godzina 12:00

>>SZCZEGÓŁY<<