Samorząd Uczniowski w czasie zdalnej nauki

Mimo zdalnego nauczania Samorząd Uczniowski pracuje. Podczas zebrań online podejmują decyzje dotyczące różnych aspektów życia szkolnego. Ustalili sposób przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na naukę dziewczynki z Madagaskaru, ustalili swoje propozycje zmian wysokości przyznawania punktów dodatnich i ujemnych w systemie oceniania zachowania, wybrali osoby, które będą prowadziły szkolnego bloga.

Mimo trudnych warunków pracy ich zapał i chęć do pracy jest godna podziwu.