Projekt online – “Piękna nasza Polska cała” – 24.06.2020 r.

W dniu 24.06.2020 w naszej szkole  został zrealizowany projekt edukacyjny “Piękna nasza Polska cała”. 

Głównym celem projektu było  kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzieci  poznały także  tradycje, zwyczaje, tańce  ludowe  oraz potrawy regionalne. Działania projektowe to też okazja, by pobudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem.

Cała społeczność uczniowska  aktywnie włączyła się w realizację projektu. Zadania projektowe:

Oto efekty pracy  naszych uczniów: