Życzenia dla klas VIII

Uczniowie z młodszych klas pożegnali ósmoklasistów, którzy w tym roku opuszczają mury naszej szkoły. 
Życzenia i gratulacje wyrazili wykonując piękne kartki.