SYMBOLICZNE PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOŁY

Oddajemy w wasze ręce ten sztandar – symbol naszej szkoły i jej tradycji. Dbajcie o dobre Imię Naszej Piątki, szanując tradycję szkoły i godnie reprezentujcie ją na zewnątrz.

„MY TEGOROCZNI ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 PRZEKAZUJEMY WAM SZTANDAR SZKOŁY. NIECH BĘDZIE ON DLA WAS ZAWSZE SYMBOLEM IDEAŁÓW KU KTÓRYM DĄŻYŁ NASZ PATRON I WZOREM RZETELNEJ PRACY DLA DOBRA SZKOŁY, SPOŁECZEŃSTWA I OJCZYZNY.”