Nowe terminy rekrutacji do klas pierwszych – zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z dnia 26 maja 2020 r. w związku z planowanym od 1 czerwca 2020 r. częściowym odwieszeniu funkcjonowania szkół ustala się nastepujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021:

Treść zarządzenia