PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przekazała naszej szkole procedury bezpieczeństwa, jakie obowiązują w poradni w czasie stanu epidemiologicznego. 

Wszystkich prosimy o zapoznanie się z procedurami znajdującymi się w linku. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PPP6