Funkcjonowanie i organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III

Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

  1. Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta  w okresie pandemii Covid-19
  2. Oświadczenia Rodziców
  3. Ankieta
  4. Klauzula informacyjna

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne  na adres mailowy szkoły sp5@po.home.pl, lub sp5@poznan.interklasa.pl skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule proszę wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, z zaklejonej opisanej  hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki pocztowej na ogrodzeniu szkoły.

Proszę o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.

Dyrektor szkoły  po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole  w czasie reżimu sanitarnego. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka  na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule proszę wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki pocztowej na ogrodzeniu szkoły. 

Treść Zarządzenia 

Z poważaniem,
Renata Grzegorzewicz-Zielony