Zmiany w terminach rekrutacji do klas pierwszych – zarządzenie Dyrektora Szkoły

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r. W związku z powyższym ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę nowe terminy postępowania rekrutacyjnego.

zarzadzenie_rekrutacja