Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych – zarządzenie Dyrektora Szkoły

Powołując się na obowiązki i uprawnienia dyrektora  w zakresie  zapewnienia odpowiednich warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kontekście potencjalnego  ryzyka zakażenia korona wirusem, zawieszam prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziałach  przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5  w Poznaniu  w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarzadzenie_SP_5 (1)