Plastyka w klasach IV – VIII

W naszej szkole nawet w czasie zdalnego nauczania na lekcjach plastyki powstają ciekawe dzieła. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem tworzą swoje prace w różnych poznanych podczas kwarantanny technikach plastycznych.