e-Profilaktyka – Straż Miejska

Podczas zdalnego nauczania wraz ze Strażą Miejską, w formie on-line nasza szkoła realizuje Projekt Profilaktyki. Uczniowie naszej szkoły w formie krzyżówek, testów czy  prezentacji mogą zapoznać się z różnorodną tematyką profilaktyki skierowaną do różnych grup wiekowych oraz zainteresowań uczniów.