1 % podatku na Radę Rodziców

Fundacja Studencka ” MŁODZI – MŁODYM ” przekazała Radzie Rodziców 1322,64 zł z 1% podatku za rok 2018. 

Za otrzymane środki Rada Rodziców zakupiła dla szkoły sprzęt sportowy m.in.: piłki do siatkówki, do piłki ręcznej, piłki lekarskie, ringo, skakanki, dwustronną tablicę do prezentacji wyników oraz zleciła wydrukowanie tematycznych folii i wyklejenie nimi schodów w naszej szkole.