Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

Zgodnie z terminem przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021  – nabór wniosków ma się rozpocząć z dniem  6 kwietnia i potrwać do 27 kwietnia 2020 roku. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci mieszkających w obwodzie szkoły wypełniają jedynie druk zgłoszenia.  Dokumenty,  na stronie dotyczącej naboru, zostaną uruchomione prawdopodobnie 6 kwietnia.
Pobrane i wypełnione druki można przesłać drogą elektroniczną  na maila szkoły lub wrzucić do skrzynki zamocowanej na ogrodzeniu szkoły.

Ze względu na obecną sytuację należy śledzić  informacje zamieszczane zarówno na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła- Nabór 2020-pierwsza klasa, jak i po adresem www.nabor.pcss.pl/poznan