Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Rodzice
Absolwenci

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2020/2021. Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Baza dostępna jest w serwisie w zakładce Szkoły i organy prowadzące – Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie – Rekrutacja

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/