Kronika

WRZESIEŃ

Nowy rok szkolny 2019/20 już się rozpoczął.

Serdecznie witamy wszystkich uczniów naszej szkoły.

Nauczyciele świetlicy ze swojej strony zapewniają dużo zabaw, konkursów oraz wiele innych atrakcji.

We wrześniu obchodziliśmy „Dzień Kropki”.

Bezpieczeństwo również jest dla nas ważne… 

Wspólnie powitaliśmy jesień

Obserwowaliśmy zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
Zbieraliśmy dary jesieni, z których wykonywaliśmy prace plastyczne.

Ogłosiliśmy Międzyświetlicowy Konkurs „Kapelusz Pani Jesieni”.

Rozpoczął się także projekt „Podróże małe i duże”, podczas którego dzieci będą poznawały świat.
Podróż zaczęła się od naszego kochanego miasta Poznania.

Opracowała Katarzyna Obrowska