Dyżur wakacyjny

W okresie wakacyjnym oddziały przedszkolne będą czynne

od 1 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021r.

Prosimy o zadeklarowanie okresu korzystania z opieki przez Państwa dziecko w wyżej wymienionym terminie.

          Druk zgłoszenia dostępny będzie od 15 marca w oddziałach przedszkolnych lub można pobrać  poniżej.

Wypełnioną kartę należy oddać nauczycielom grupy do 31 marca br. W wyjątkowych sytuacjach – w przypadku długotrwałej nieobecności dziecka w przedszkolu i braku możliwości dostarczenia oryginału – prosimy wysłać skan mailem nauczycielowi (oryginał należy dostarczyć w pierwszym dniu po powrocie dziecka do przedszkola). Brak zgłoszenia do 31 marca br. jest dla nas informacją, że nie będziecie Państwo w okresie wakacyjnym korzystać z opieki w przedszkolu. Po 31 marca nie będzie możliwości zapisania dzieci na dyżur wakacyjny.

Dyżur wakacyjny – pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do rodziców
Informacja dla rodziców
Harmonogram dyżuru wakacyjnego oddziałów międzyprzedszkolnych
Karta zgłoszenia