Uncategorized

Uczennice naszej szkoły biorą udział w projekcie “Pyrkowa Liga”. Celem projektu jest popularyzacja piłki ręcznej, kształtowanie umiejętności godzenia się z porażką i przeżywania [...]